เบาหวานกับโควิด-19

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
7m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. นพ.วิทวัส แนววงศ์
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

จากสถานการณ์ไวรัส Covid-19 ที่ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลก ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดไวรัสชนิดนี้ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ควรต้องป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด เพราะหากติดเชื้อไวรัสแล้ว อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนซึ่งทำให้อาการเจ็บป่วยรุนแรงมากขึ้นได้

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”