เฝ้าระวัง แยกตัว ในสถานการณ์โควิด-19

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
6m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. ดร. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล
วันที่เผยแพร่ : 10/05/2022

ผู้ที่ทราบว่าตนเองเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรค หรือติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่เคยเดินทางไปต่างประเทศ หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส หรือเป็นผู้ที่เคยมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ควรทำการเฝ้าระวังตนเองและแยกตนเองจากผู้อื่นโดยไม่เดินทางไปไหนหรือกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อโควิด-19 มีการแพร่กระจายขยายวงกว้างแล้วยังเป็นการเฝ้าระวังอาการของตนเองให้สามารถทราบอาการป่วยเบื้องต้นเพื่อการตรวจรักษาได้อย่างทันท่วงที

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”