เลือด(ประจำเดือน)ออกผิดปกติ

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  05:06 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : รศ. นพ.สุรสิทธิ์ ชัยทองวังศ์วัฒนา
  ภาควิชา : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  วันที่เผยแพร่ : 25/03/2022

  หากสังเกตพบว่าตัวท่าน หรือบุคคลใกล้ชิด มีเลือดประจำเดือนออกมากเกินไป รอบเดือนผิดปกติ ไม่สม่ำเสมอ หรือมีเลือดออกมาในระหว่างรอบ ให้รีบมาพบสูตินรีแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย และทำการรักษาทันที เพราะอาการเหล่านี้อาจบ่งบอกว่า ร่างกายของท่านกำลังมีความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”