โควิด-19 ในเด็กอันตรายมากแค่ไหน

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
6m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. ดร. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล
ภาควิชา : กุมารเวชศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายๆคนเกิดความวิตกกังวล ยิ่งในครอบครัวที่มีเด็ก ผู้ปกครองยิ่งมีความกังวลมากขึ้น เนื่องจากการดูแลเด็กมักมีความละเอียดอ่อน และต้องทำความเข้าใจกับเด็กในการป้องกันตนเองให้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด และสวมใส่หน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เป็นประจำ เพื่อป้องกันเด็กๆให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด-19

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”