โรคกระดูกสันหลังเสื่อมทับเส้นประสาทกับการผ่าตัดแผลเล็ก

0

4.5 (3 rating)
1 lessons
5m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. นพ.วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ
ภาควิชา : ออร์โธปิดิกส์
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

ปัจจุบันการผ่าตัดกระดูกสันหลังเป็นเรื่องที่ไม่ได้น่ากลัวเหมือนในอดีต ด้วยอุปกรณ์ เทคโนโลยีขั้นสูง ที่ทำให้การผ่าตัดมีความแม่นยำและปลอดภัยมากที่สุด รวมถึงทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่มีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีการพัฒนาการผ่าตัดให้มีลักษณะที่แผลเล็กลง บาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อน้อยลง การเสียเลือดน้อยลง เพื่อให้คนไข้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ถ้าผู้ป่วยท่านใดมีปัญหาเรื่องปวดหลัง หรือกระดูกสันหลังเสื่อมทับเส้นประสาท ต้องการปรึกษาแพทย์ สามารถติดต่อได้ที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”