โรคฟันในผู้สูงอายุ

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  05:12 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : ทพญ.นภัสสร องค์พิเชฐเมธา , ทพญ.สุธิดา วานิชชานนท์
  ภาควิชา : คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ
  วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

  ผู้สูงอายุมีโอกาสเกิดฟันผุบริเวณผิวรากฟันได้มากกว่าช่วงอายุอื่น รวมถึงภาวะปากแห้ง น้ำลายน้อย ซึ่งเกิดได้จากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นภาวะเสื่อมถอยทางร่างกาย หรือผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวหลายอย่างและจะต้องรับประทานยาหลายกลุ่ม ซึ่งยาบางกลุ่มจะมีผลต่อการสร้างและการหลั่งของน้ำลาย หรือภาวะการกลืนผิดปกติ ที่จะเพิ่มโอกาสการสำลักอาหาร สำลักน้ำลาย ทำให้เชื้อแบคทีเรียที่สะสมในช่องปากเข้าสู่หลอดลม จนทำให้เกิดการติดเชื้อลงไปสู่ระบบทางเดินหายใจ นำไปสู่ภาวะปอดอักเสบติดเชื้อที่เกิดจากการสำลักได้ ฉะนั้นการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันในผู้สูงอายุ จึงมีความสำคัญมาก เพราะจะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อในช่องปาก และลดโอกาสการสูญเสียฟันในอนาคตได้

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”