โรคฟันในผู้สูงอายุ

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
5m
Level : Beginner
วิทยากร : ทพญ.นภัสสร องค์พิเชฐเมธา , ทพญ.สุธิดา วานิชชานนท์
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

ผู้สูงอายุมีโอกาสเกิดฟันผุบริเวณผิวรากฟันได้มากกว่าช่วงอายุอื่น รวมถึงภาวะปากแห้ง น้ำลายน้อย ซึ่งเกิดได้จากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นภาวะเสื่อมถอยทางร่างกาย หรือผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวหลายอย่างและจะต้องรับประทานยาหลายกลุ่ม ซึ่งยาบางกลุ่มจะมีผลต่อการสร้างและการหลั่งของน้ำลาย หรือภาวะการกลืนผิดปกติ ที่จะเพิ่มโอกาสการสำลักอาหาร สำลักน้ำลาย ทำให้เชื้อแบคทีเรียที่สะสมในช่องปากเข้าสู่หลอดลม จนทำให้เกิดการติดเชื้อลงไปสู่ระบบทางเดินหายใจ นำไปสู่ภาวะปอดอักเสบติดเชื้อที่เกิดจากการสำลักได้ ฉะนั้นการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันในผู้สูงอายุ จึงมีความสำคัญมาก เพราะจะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อในช่องปาก และลดโอกาสการสูญเสียฟันในอนาคตได้

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”