โรคอัลไซเมอร์

  0

  5.0 (1 rating)
  1 lessons
  08:25 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : รศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย
  ภาควิชา : ฝ่ายจิตเวชศาสตร์
  วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

  โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่พบมากในผู้ป่วยสมองเสื่อม ซึ่งทำให้เซลล์ประสาทสมองเสื่อมหรือเสียหาย และทำให้เกิดอาการภาวะสมองเสื่อม ซึ่งในปัจจุบันโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่ยังไม่มีวิธีเยียวยารักษาให้หายขาดได้และหากไม่ได้รับการวินิจฉัยและดูแลอย่างถูกต้องจะทำให้อาการของโรคทรุดลงเร็วกว่าการได้รับการดูแล

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”