โรคอัลไซเมอร์

0

5.0 (3 rating)
1 lessons
8m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย
ภาควิชา : จิตเวชศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่พบมากในผู้ป่วยสมองเสื่อม ซึ่งทำให้เซลล์ประสาทสมองเสื่อมหรือเสียหาย และทำให้เกิดอาการภาวะสมองเสื่อม ซึ่งในปัจจุบันโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่ยังไม่มีวิธีเยียวยารักษาให้หายขาดได้และหากไม่ได้รับการวินิจฉัยและดูแลอย่างถูกต้องจะทำให้อาการของโรคทรุดลงเร็วกว่าการได้รับการดูแล

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”