โรคไขข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็ก

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
7m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. พญ.ปาริชาต ขาวสุทธิ์
ภาควิชา : กุมารเวชศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 28/04/2022

การรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคไขข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุจำเป็นต้องใช้ความร่วมมือ และความเข้าใจที่ถูกต้องของโรคและยาที่ใช้ในการรักษาของผู้ปกครองและผู้ป่วยเด็ก เนื่องจากเด็กที่ป่วยต้องรับประทานยากดภูมิคุ้มกัน ซึ่งทำให้ติดเชื้อต่าง ๆได้ง่ายขึ้นซึ่งจำเป็นต้องระมัดระวังตนเองเป็นอย่างมาก การมาพบแพทย์เพื่อทำการรักษาอย่างทันท่วงทีในระยะแรกของโรค และปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์ จะสามารถควบคุมอาการของโรคได้ และจะทำให้ผู้ป่วยเด็กได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”