ไวรัสตับอักเสบและมะเร็งตับ

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
13m
Level : Beginner
วิทยากร : ศ. นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิช
ภาควิชา : ชีวเคมี
วันที่เผยแพร่ : 31/07/2022

หากพบว่าตนเองเป็นกลุ่มคนที่เสี่ยงเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบคือ คนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคตับอักเสบโดยเฉพาะไวรัสตับอักเสบบี มีประวัติการใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น หรือมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจคัดกรอง ก่อนจะเกิดอาการป่วยที่รุนแรงยากแก่การรักษา และเป็นผู้แพร่กระจายเชื้อให้กับผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”