การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการใช้ AED application

  0

  5.0 (3 rating)
  2 lessons
  17:51 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : อ. นพ.ธนดล โรจนศานติกุล
  ภาควิชา : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  วันที่เผยแพร่ : 29/11/2022

  At the end of the course, participants should be able to

  1 find nearby AED location

  2 How to perform BLS

  3 How to use AED

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”