การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการใช้ AED application

0

4.8 (11 rating)
2 lessons
17m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. นพ.ธนดล โรจนศานติกุล
ภาควิชา : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันที่เผยแพร่ : 29/11/2022

At the end of the course, participants should be able to

1 find nearby AED location

2 How to perform BLS

3 How to use AED

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”