AI สำหรับการตรวจหาติ่งเนื้อ polyp ในลำไส้

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
7m
Level : Beginner
วิทยากร : ผศ. พญ.สติมัย อนิวรรณน์
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

การตรวจหาติ่งเนื้อ polyp ในลำไส้นั้น ปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีในการช่วยเหลือแพทย์ในการตรวจคัดกรองติ่งเนื้อในลำไส้ ถือเป็นนวัตกรรมที่ดีอย่างมากในการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย เพราะช่วยให้เกิดความแม่นยำและมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิคทางการแพทย์นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการตรวจวินิจฉัยที่ดีและมีประสิทธิภาพต่อผู้ป่วยเป็นอย่างมาก

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”