ตับวายเฉียบพลันในเด็ก พร้อมการปลูกถ่ายตับภายใน 24 ชม.

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
7m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. พญ.วรนุช จงศรีสวัสดิ์ , รศ. นพ.บัณฑูร นนทสูติ
ภาควิชา : กุมารเวชศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 26/05/2022

การเกิดภาวะตับวายเฉียบพลัน คือ เนื้อตับและเซลล์ตับตายไปปริมาณมาก ทำให้เหลือเนื้อตับที่ยังทำงานได้ไม่เพียงพอต่อร่างกาย

ภาวะตับวายเฉียบพลันที่พบในผู้ป่วยเด็กมีสาเหตุหลายประการ เช่น การติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลันจนเกิดตับวาย และการติดเชื้อที่มีสาเหตุจากยา หากรับประทานยาเข้าไปเกินขนาดจะเกิดเป็นพิษต่อตับและเกิดตับวายเฉียบพลันจนเสียชีวิตได้

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”