ตับวายเฉียบพลันในเด็ก พร้อมการปลูกถ่ายตับภายใน 24 ชม.

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  07:03 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : รศ. พญ.วรนุช จงศรีสวัสดิ์ , รศ. นพ.บัณฑูร นนทสูติ
  ภาควิชา : กุมารเวชศาสตร์
  วันที่เผยแพร่ : 26/05/2022

  การเกิดภาวะตับวายเฉียบพลัน คือ เนื้อตับและเซลล์ตับตายไปปริมาณมาก ทำให้เหลือเนื้อตับที่ยังทำงานได้ไม่เพียงพอต่อร่างกาย

  ภาวะตับวายเฉียบพลันที่พบในผู้ป่วยเด็กมีสาเหตุหลายประการ เช่น การติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลันจนเกิดตับวาย และการติดเชื้อที่มีสาเหตุจากยา หากรับประทานยาเข้าไปเกินขนาดจะเกิดเป็นพิษต่อตับและเกิดตับวายเฉียบพลันจนเสียชีวิตได้

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”