อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Adverse Drug Reaction)

0

0.0 (0 rating)
2 lessons
9m
วิทยากร : ภญ.พิมพ์ปรียา ขจรชัยกุล
วันที่เผยแพร่ : 06/01/2023

หลังจากเรียนจบบทเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของการแพ้ยาซ้ำ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย รวมถึงการไม่เสียโอกาสใช้ยาที่สำคัญและจำเป็นในกรณี preventable ADR

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”