อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Adverse Drug Reaction)

  0

  0.0 (0 rating)
  2 lessons
  09:26 นาที
  วิทยากร : ภญ.พิมพ์ปรียา ขจรชัยกุล
  ภาควิชา : กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  วันที่เผยแพร่ : 06/01/2023

  หลังจากเรียนจบบทเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของการแพ้ยาซ้ำ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย รวมถึงการไม่เสียโอกาสใช้ยาที่สำคัญและจำเป็นในกรณี preventable ADR

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”