การตรวจประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนกลับไปเล่นกีฬา

  0

  5.0 (1 rating)
  1 lessons
  05:01 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : อ. พญ.ฑิมภ์พร วิทูรพงศ์
  ภาควิชา : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  วันที่เผยแพร่ : 29/04/2022

  การตรวจประเมินความพร้อมของร่างกาย โดยเฉพาะความสามารถของการใช้งานร่างกายส่วนที่ได้รับบาดเจ็บ นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยลดโอกาสของการบาดเจ็บซ้ำที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”