การตรวจประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนกลับไปเล่นกีฬา

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
5m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. พญ.ฑิมภ์พร วิทูรพงศ์
ภาควิชา : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันที่เผยแพร่ : 29/04/2022

การตรวจประเมินความพร้อมของร่างกาย โดยเฉพาะความสามารถของการใช้งานร่างกายส่วนที่ได้รับบาดเจ็บ นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยลดโอกาสของการบาดเจ็บซ้ำที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”