โรคใหลตาย

0

4.0 (1 rating)
1 lessons
6m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. พญ.ภัทราณี ลีละพัฒนะ
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 26/05/2022

โรคใหลตาย ทางการแพทย์อาจจะเรียกอีกอย่างว่า Brugada ส่วนใหญ่คือโรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม เกิดจากความผิดปกติของประตูโซเดียม หรือ Sodium Channel จากที่ประตูโซเดียมทำงานผิดปกติก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการที่เกิดหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะชนิดรุนแรง เกิดทำให้หัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตไปได้

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”