โรคใหลตาย

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  06:47 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : อ. พญ.ภัทราณี ลีละพัฒนะ
  ภาควิชา : อายุรศาสตร์
  วันที่เผยแพร่ : 26/05/2022

  โรคใหลตาย ทางการแพทย์อาจจะเรียกอีกอย่างว่า Brugada ส่วนใหญ่คือโรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม เกิดจากความผิดปกติของประตูโซเดียม หรือ Sodium Channel จากที่ประตูโซเดียมทำงานผิดปกติก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการที่เกิดหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะชนิดรุนแรง เกิดทำให้หัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตไปได้

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”