รู้จักโรค CCHS ภาวะหยุดหายใจขณะหลับในเด็ก

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
7m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. นพ.ทายาท ดีสุดจิต
ภาควิชา : กุมารเวชศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 19/04/2022

โรค CCHS ภาวะหยุดหายใจขณะหลับในเด็ก เป็นความผิดปกติทางพันธุกรรม สามารถตรวจพบได้สองแบบ คือ 1. การตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์ตอนนอน เนื่องจากร่างกายจะไม่ตอบสนองต่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการหายใจ และ 2. การเจาะเลือดหาตัวสารพันธุกรรมที่ผิดปกติ ในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาที่ไปเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมหรือความไวต่อคาร์บอนไดออกไซค์ได้ แต่เด็กสามารถใช้ชีวิตปกติได้หากได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”