รู้จักโรค CCHS ภาวะหยุดหายใจขณะหลับในเด็ก

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  07:31 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : รศ. นพ.ทายาท ดีสุดจิต
  ภาควิชา : กุมารเวชศาสตร์
  วันที่เผยแพร่ : 19/04/2022

  โรค CCHS ภาวะหยุดหายใจขณะหลับในเด็ก เป็นความผิดปกติทางพันธุกรรม สามารถตรวจพบได้สองแบบ คือ 1. การตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์ตอนนอน เนื่องจากร่างกายจะไม่ตอบสนองต่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการหายใจ และ 2. การเจาะเลือดหาตัวสารพันธุกรรมที่ผิดปกติ ในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาที่ไปเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมหรือความไวต่อคาร์บอนไดออกไซค์ได้ แต่เด็กสามารถใช้ชีวิตปกติได้หากได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”