มะเร็ง รู้เร็วรักษาได้

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
8m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. พญ.สาริน กิจพาณิชย์
วันที่เผยแพร่ : 26/05/2022

ควรดูแลตัวเอง ออกกำลังกายและสังเกตความผิดปกติในร่างกายของตัวเองเป็นประจำ หากมีอาการที่ผิดปกติ ไม่ควรจะกลัวที่จะหาสาเหตุ เพราะการทราบว่าเป็นมะเร็ง หากทราบได้เร็ว หรือเป็นมะเร็งระยะต้น สามารถรักษาให้หายขาดได้

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”