กัญชา น่ารู้ ควรรู้ ต้องรู้

0

3.5 (2 rating)
1 lessons
21m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. พญ.สุทธิมน ธรรมเตโช
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 24/01/2023

หลังจากเรียนจบบทเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทราบถึงผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากการใช้กัญชา

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”