หลักสูตรสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อย : การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล (มีใบรับรอง)

  0

  5.0 (1 rating)
  7 lessons
  121:55 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : ศูนย์ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ
  ภาควิชา : ฝ่ายการพยาบาล
  วันที่เผยแพร่ : 01/11/2022

  เมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียน มีความรู้และทักษะในการเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองได้บางส่วนหรือไม่ได้เลย ประกอบด้วย Basic Care และ Advanced Care


  พิเศษเมื่อเรียนจบจะได้รับใบรับรอง สามารถดาวน์โหลดได้เมื่อเรียนจบ

  โค้ดส่วนลด

  ราคา200บาท
  ราคา200บาท

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”