หลักสูตรสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย : การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล (มีใบรับรอง)

0

5.0 (3 rating)
7 lessons
2h:1m
Level : Beginner
วิทยากร : ศูนย์ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ภาควิชา : ⸱ฝ่ายการพยาบาล
วันที่เผยแพร่ : 01/11/2022

เมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียน มีความรู้และทักษะในการเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองได้บางส่วนหรือไม่ได้เลย ประกอบด้วย Basic Care และ Advanced Care


พิเศษเมื่อเรียนจบจะได้รับใบรับรอง สามารถดาวน์โหลดได้เมื่อเรียนจบ

โค้ดส่วนลด

ราคา200บาท
ราคา200บาท

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”