หลักสูตรสำหรับดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย : part 2

0

5.0 (1 rating)
6 lessons
1h:57m
Level : Beginner
วิทยากร : ศูนย์ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ภาควิชา : ⸱ฝ่ายการพยาบาล
วันที่เผยแพร่ : 17/01/2023

เมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียน มีความรู้ในการเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์การแพทย์ติดตัว ช่วยเหลือตนเองได้บางส่วนหรือไม่ได้เลย (Basic Care & Advanced Care)

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”