หลักสูตรสำหรับดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย : part 2

  0

  5.0 (1 rating)
  6 lessons
  117:17 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : ศูนย์ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ
  ภาควิชา : ฝ่ายการพยาบาล
  วันที่เผยแพร่ : 17/01/2023

  เมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียน มีความรู้ในการเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์การแพทย์ติดตัว ช่วยเหลือตนเองได้บางส่วนหรือไม่ได้เลย (Basic Care & Advanced Care)

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”