Care Mask

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
5m
Level : Beginner
วิทยากร : ผศ. พญ.คนึงนิจ กิ่งเพชร
ภาควิชา : รังสีวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

หน้ากากประคบเย็น Care Mask เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ สามารถช่วยลดอาการปวดและบวมของต่อมน้ำลาย หรือ ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทางทันตกรรม เช่น ถอนฟัน ผ่าฟันคุด สามารถช่วยลดอาการปวดของเหงือกและฟัน ผู้ป่วยสามารถประคบเย็นได้โดยไม่ต้องใช้มือจับ ทำให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”