การดูแลผู้ป่วยโรคปวดศีรษะ ในเวชปฏิบัติ

0

5.0 (1 rating)
3 lessons
1h:11m
Level : Beginner
วิทยากร : ผศ. นพ.เสกข์ แทนประเสริฐสุข , อ. นพ.ประกิต อนุกูลวิทยา
ภาควิชา : อายุรศาสตร์ , สรีรวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 08/08/2023

At the end of the course, participants should be able to identify common headache syndromes (including primary and secondary headaches) and manage the most prevalent types of headache syndromes found in general practice.

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”