การบริหารจัดการความวุ่นวาย (Chaos Management)

0

5.0 (11 rating)
1 lessons
15m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
วันที่เผยแพร่ : 13/02/2023

การบริหารจัดการความวุ่นวาย (Chaos Management)

โค้ดส่วนลด

ราคา299บาท
ราคา299บาท

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”