ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเอง

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  06:36 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : อ. พญ.ณัฐชา พูลเจริญ
  ภาควิชา : สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
  วันที่เผยแพร่ : 26/05/2022

  โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเฉลิมพระเกียรติ ด้วยการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งเราได้รับสตรีอายุ 25- 65 ปีเข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองโดยทั้งสองวิธี ทั้งวิธีการตรวจด้วยแพทย์และการตรวจด้วยตัวเอง ซึ่งได้รับความสนใจจากสตรีที่เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวน

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”