ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเอง

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
6m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. พญ.ณัฐชา พูลเจริญ
ภาควิชา : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 26/05/2022

โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเฉลิมพระเกียรติ ด้วยการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งเราได้รับสตรีอายุ 25- 65 ปีเข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองโดยทั้งสองวิธี ทั้งวิธีการตรวจด้วยแพทย์และการตรวจด้วยตัวเอง ซึ่งได้รับความสนใจจากสตรีที่เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวน

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”