หลักสูตรระยะสั้นสำหรับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มีเนื้อหาด้านเวชศาสตร์จีโนม (Refreshing Course in Genomic Medicine for Thai board certified physicians.)

0

2.6 (37 rating)
14 lessons
2h:7m
Level : Advanced
วิทยากร : ผศ. ดร. นพ.ดลนิภัทร เดชสุพงศ์ , รศ. ดร. พญ.ณฐินี จินาวัฒน์ , ศ.(คลินิก) นพ.ธันยชัย สุระ , ผศ. พญ.อัจฉรา ธัญธีรธรรม , นพ.ภาสกร วันชัยเจริญจิระบุญ
วันที่เผยแพร่ : 22/08/2023

รายละเอียดคอร์ส

วีดิทัศน์ที่เปิดดูได้ด้วยตนเองตามต้องการเพื่อความสะดวก เมื่อได้ทำการทบทวนและสอบผ่านแล้ว จะได้ประกาศนียบัตรรับรอง จากทาง MedUMORE และ สำหรับ แพทย์เฉพาะทาง ทุกสาขา หลังการประชุมกรรมการแพทยภาประจำเดือนถัดไป หลังท่านเรียนจบ


เกณฑ์การทำข้อสอบ (ข้อควรรู้)

- ท่านสามารถเข้าสอบได้ทั้งหมด 2 ครั้ง ต่อ 1 แบบทดสอบ

- เมื่อสอบไม่ผ่าน ผู้เรียนสามารถซื้อ Ticket สอบใหม่ได้ที่ Ticket Menu เพื่อรับการสอบใหม่อีก 2 ครั้ง โดยระบบจะตัดรอบการซื้อ Ticket ทุกวันที่ 25 และผู้เรียนสามารถเข้ามาสอบใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไป
- ซื้อ Remedial Ticket ได้ที่ Remedial Ticket


วิธีการตรวจสอบและรับใบประกาศนียบัตรจากแพทยสภา

- ท่านสามารถตรวจสอบว่าสามารถเป็นแพทย์ที่ปฏิบัติงานทางด้านเวชศาสตร์จีโนมได้ ตามประกาศแพทยสภา ได้หรือไม่ ได้ทาง https://checkmd.tmc.or.th

- หลังจากประกาศขึ้นทาง website แล้ว ท่านสามารถเข้าขอใบประกาศนียบัตร ทาง online ได้ที่ MDeService https://doctor.tmc.or.th/Auth/Login?

- มีค่าธรรมเนียมการออกใบประกาศนียบัตร 1,000 บาท ตามประกาศ "แพทยสภา"

วิธีการขอใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี

- FAQ ศึกษาขั้นตอน วิธีการขอใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ได้ที่ https://www.medumore.org/article/mdcuslip

- **หากต้องการขอใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี และเลือกออกในนามบุคคลหรือนิติบุคคลที่ท่านต้องการ กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน หากกด "ดำเนินการชำระเงิน" แล้ว ระบบจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลของท่านได้**

พบปัญหาในการเข้าเรียน สามารถติดต่อได้ที่

- Line OA คลิก https://lin.ee/b9yNakW

โค้ดส่วนลด

ราคา499บาท
ราคา499บาท

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”