หลักสูตรระยะสั้นสำหรับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มีเนื้อหาด้านเวชศาสตร์จีโนม (Refreshing Course in Genomic Medicine for Thai board certified physicians.)

0

3.4 (5 rating)
14 lessons
2h:7m
Level : Advanced
วิทยากร : ผศ. ดร. นพ.ดลนิภัทร เดชสุพงศ์ , รศ. ดร. พญ.ณฐินี จินาวัฒน์ , ศ.(คลินิก) นพ.ธันยชัย สุระ , ผศ. พญ.อัจฉรา ธัญธีรธรรม , นพ.ภาสกร วันชัยเจริญจิระบุญ
ภาควิชา : สมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์
วันที่เผยแพร่ : 22/08/2023

วีดิทัศน์ที่เปิดดูได้ด้วยตนเองตามต้องการเพื่อความสะดวก เมื่อได้ทำการทบทวนและสอบผ่านแล้ว

จะได้ประกาศนียบัตรรับรอง จากทาง MedUMORE และ สำหรับ แพทย์เฉพาะทาง ทุกสาขา หลังการประชุมกรรมการแพทยภาประจำเดือนถัดไป หลังท่านเรียนจบ

ท่านสามารถตรวจสอบว่าสามารถเป็นแพทย์ที่ปฏิบัติงานทางด้านเวชศาสตร์จีโนมได้ ตามประกาศแพทยสภา ได้หรือไม่ ได้ทาง https://checkmd.tmc.or.th

และ หลังจากประกาศขึ้นทาง website แล้ว ท่านสามารถเข้าขอใบประกาศนียบัตร ทาง online ได้ที่ MDeService https://doctor.tmc.or.th/Auth/Login

ทั้งนี้ มีค่าธรรมเนียมการออกใบประกาศนียบัตร 1,000 บาท ตามประกาศแพทยสภา"

***สามารถเข้าสอบซ้ำได้ไม่เกิน 1 ครั้ง และหากยังสอบไม่ผ่าน ถือว่าเรียน online ไม่ผ่าน จะไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร***

FAQ ศึกษาขั้นตอน วิธีการขอใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี

ได้ที่ https://www.medumore.org/article/mdcuslip

**หากต้องการขอใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี และเลือกออกในนามบุคคลหรือนิติบุคคลที่ท่านต้องการ กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน หากกด "ดำเนินการชำระเงิน" แล้ว ระบบจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลของท่านได้**

สอบถามด้านเทคนิคได้ที่

Line OA คลิก https://lin.ee/b9yNakW


***สามารถเข้าสอบซ้ำได้ไม่เกิน 1 ครั้ง และหากยังสอบไม่ผ่าน ถือว่าเรียน online ไม่ผ่าน จะไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร***

โค้ดส่วนลด

ราคา499บาท
ราคา499บาท

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”