หลักสูตรการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม Part A

0

5.0 (1 rating)
5 lessons
4h:17m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. ดร. นพ.ชาวิท ตันวีระชัยสกุล , รศ. นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย , ภก.แอนนี่ ไพศาลศิริกุล , พว.จิรากร กันทับทิม , อ.นพ.อิทธิพล ตะวันกาญจนโชติ
ภาควิชา : จิตเวชศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 09/04/2024

สามารถดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมได้ถูกต้อง

โค้ดส่วนลด

ราคา1,000บาท
ราคา1,000บาท

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”