หลักสูตรการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม Part B

0

5.0 (1 rating)
10 lessons
9h:31m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. ดร. นพ.ชาวิท ตันวีระชัยสกุล , พว.จิรากร กันทับทิม , ผศ. ทพญ. ดร.อรพินท์ โคมิน , คุณเพ็ญพิชชา ชูชื่น , คุณชนิษฐา ตียะพาณิชย์ , คุณอลิสรา ต่ายทอง
ภาควิชา : จิตเวชศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 16/04/2024

สามารถดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมได้ถูกต้อง

โค้ดส่วนลด

ราคา1,000บาท
ราคา1,000บาท

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”