เทคนิคการสร้างสรรค์งานให้ปัง ด้วย CANVA

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
3h:50m
Level : Beginner
วิทยากร : คุณมิ่งขวัญ หาญสุวรรณ
วันที่เผยแพร่ : 27/06/2023

เพื่อให้บุคลากรเพิ่มพูนทักษะ สามารถสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานใหม่ ๆ ที่ทันสมัยให้แก่ตนเองและหน่วยงาน

สามารถสร้างสื่อนำเสนอที่หลากหลายได้ด้วยตนเอง เช่น Presentation, Poster, Card, Card, Certificate เป็นต้น

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”