ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

0

4.5 (1 rating)
1 lessons
5m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. พญ.ฐิติพร ศุภสิทธิ์ธำรง
ภาควิชา : จิตเวชศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 16/09/2020

บุตรหลานหรือผู้ใกล้ชิดควรหมั่นสังเกตอาการของผู้สูงอายุในบ้านของท่าน ว่ามีอาการซึมเศร้า พูดคุยน้อย รับประทานอาหารน้อยลง เฉื่อยชา เก็บตัว หงุดหงิดง่าย ควรรีบพาไปพบแพทย์เพื่อขอคำแนะนำในการดูแลรักษาต่อไป

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”