English for Physicians & Nurses

0

4.5 (8 rating)
7 lessons
2h:4m
Level : Beginner
วิทยากร : ศ. ดร. นพ.อิศรางค์ นุชประยูร
ภาควิชา : กุมารเวชศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 20/12/2022

​​​​​​​ในบทเรียนนี้จะเน้นให้บุคลากรทางการแพทย์ ได้เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานในการสื่อสารกับคนไข้ต่างชาติ รวมไปถึงการฝึกออกเสียงเมื่อต้องเจอกับสถานการณ์ต่างๆ เช่น การสอบถามอาการเบื้องต้น การตรวจสุขภาพในเคสต่างๆ การแจ้งข่าวร้าย และการฝึกพรีเซ้นต์เคสโดยนักศึกษาแพทย์ โดยใน EP.5-6 จะมีแบบฝึกหัดให้ฝึกพูดอีกด้วย

โค้ดส่วนลด

ราคา1,200บาท
ราคา1,200บาท

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”