Extracorporeal Membrane Oxygenation Specialist Course

  0

  4.1 (4 rating)
  15 lessons
  482:38 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านเวชบำบัดวิกฤตและฝ่ายการพยาบาล
  วันที่เผยแพร่ : 28/11/2022

  หลักสูตรนี้จัดทำโดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านเวชบำบัดวิกฤตร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางวิกฤต หรือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการช่วยชีวิตขั้นสูงด้วยเครื่องพยุงปอดและหัวใจ (ECMO) รวมทั้งเพิ่มความมั่นใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยปลอดภัยและปฏิบัติได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ


  **สามารถเข้าสอบซ้ำได้ไม่เกิน 3 ครั้ง และหากยังสอบไม่ผ่าน ถือว่าเรียน online ไม่ผ่าน จะไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร


  โค้ดส่วนลด

  ราคา1,299บาท
  ราคา1,299บาท

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”