ดูแลตับดี ชีวิตดี For a good life, looking after your liver

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
5m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. ดร. นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์
วันที่เผยแพร่ : 26/05/2022

ตับมีหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนสารอาหารให้เหมาะสมและขับของเสียออกจากร่างกาย ดังนั้น ตับจึงเป็นอวัยวะที่สำคัญ ควรปรับการรับประทานอาหารให้เหมาะสม และเพิ่มการใช้พลังงาน เพื่อคงสภาพการทำงานของตับให้ดีอยู่เสมอ

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”