ดูแลตับดี ชีวิตดี For a good life, looking after your liver

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  05:32 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : รศ. ดร. นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์
  ภาควิชา : การแพทย์ด้านโรคตับ
  วันที่เผยแพร่ : 26/05/2022

  ตับมีหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนสารอาหารให้เหมาะสมและขับของเสียออกจากร่างกาย ดังนั้น ตับจึงเป็นอวัยวะที่สำคัญ ควรปรับการรับประทานอาหารให้เหมาะสม และเพิ่มการใช้พลังงาน เพื่อคงสภาพการทำงานของตับให้ดีอยู่เสมอ

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”