Future of Healthcare

  0

  5.0 (11 rating)
  1 lessons
  21:28 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์
  ภาควิชา : ศูนย์โรคหัวใจ
  วันที่เผยแพร่ : 10/06/2022

  บุคลากรทางการแพทย์จะต้องเตรียมตัวยังไง? ต่อเทรนด์ทางการแพทย์ที่กำลัง จะเปลี่ยนไปในอนาคต


  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”