Future of Healthcare

0

4.6 (12 rating)
1 lessons
21:28 นาที
Level : Beginner
วิทยากร : รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์
ภาควิชา : ศูนย์โรคหัวใจ
วันที่เผยแพร่ : 10/06/2022

บุคลากรทางการแพทย์จะต้องเตรียมตัวยังไง? ต่อเทรนด์ทางการแพทย์ที่กำลัง จะเปลี่ยนไปในอนาคต


ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”