ความรู้ทั่วไปในโรคปวดศีรษะไมเกรน

0

5.0 (1 rating)
2 lessons
16m
Level : Beginner
วิทยากร : ผศ. นพ.เสกข์ แทนประเสริฐสุข , อ. นพ.ประกิต อนุกูลวิทยา
ภาควิชา : อายุรศาสตร์ , สรีรวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 20/06/2023

หลังจากเรียนจบบทเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้ทราบถึงความรู้ เเละความเข้าใจ ในโรคปวดศีรษะไมเกรน เเละการดูแลตนเอง ที่ถูกต้อง

ให้บุคคลทั่วไป มีความรู้เเละความเข้าใจ ในโรคปวดศีรษะไมเกรน

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”