วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  06:06 นาที
  วิทยากร : อ. พญ.วิลาสินี อารีรักษ์
  ภาควิชา : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022
  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”