ฮีตสโตรก ภัยเงียบหน้าร้อน Special

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
18m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. นพ.โอภาส พุทธเจริญ , อ. นพ.วิริสสร วงศ์ศรีชนาลัย
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 06/06/2024

- ฮีตสโตรกคืออะไร?

- ปัจจุบันมีการพบผู้ที่เกิดฮีตสโตรกบ่อยขึ้นไหม?

- ประชาชนควรดูแลตัวเองอย่างไร?

- คำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือเครื่องมือวัดอุณหภูมิในแต่ละวัน?

- ตัวเลขดัชนีความร้อน (Heat Index) ที่เหมาะสม?

- คำแนะนำในการป้องกันการเกิดฮีตสโตรกในผู้สูงอายุที่ไม่นอนห้องแอร์?

- คำแนะนำหากเกิดฮีตสโตรก?

- คำแนะนำสำหรับนักกีฬาที่มีการออกกำลังกายในอากาศร้อน?

- คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับประชาชน?

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”