Hemovigilance and Transfusion Reaction

  0

  4.8 (2 rating)
  1 lessons
  32:04 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : รศ. พญ.พรรณดี วัฒนบุญยงเจริญ
  ภาควิชา : ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร
  วันที่เผยแพร่ : 10/08/2022

  คอร์สนี้ได้รับคะแนน CME (สำหรับแพทย์เท่านั้น)

  โค้ดส่วนลด

  ราคา390บาท
  ราคา390บาท

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”