Hemovigilance and Transfusion Reaction

0

4.8 (2 rating)
1 lessons
32m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. พญ.พรรณดี วัฒนบุญยงเจริญ
ภาควิชา : เวชศาสตร์ชันสูตร
วันที่เผยแพร่ : 10/08/2022

คอร์สนี้ได้รับคะแนน CME (สำหรับแพทย์เท่านั้น)

โค้ดส่วนลด

ราคา390บาท
ราคา390บาท

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”