เคล็ดลับการนำเสนอทางวิชาการให้ถูกใจผู้ฟัง

0

5.0 (1 rating)
5 lessons
80:30 นาที
Level : Intermediate
วิทยากร : อ. พญ.สุธาพร ล้ำเลิศกุล
วันที่เผยแพร่ : 14/07/2022
ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”