เคล็ดลับการนำเสนอทางวิชาการให้ถูกใจผู้ฟัง

0

4.4 (4 rating)
5 lessons
1h:20m
Level : Intermediate
วิทยากร : อ. พญ.สุธาพร ล้ำเลิศกุล
ภาควิชา : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันที่เผยแพร่ : 14/07/2022
ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”