วิธีฝึกหายใจในผู้ป่วยเสียงแหบ

0

4.0 (1 rating)
1 lessons
7m
Level : Beginner
วิทยากร : อ.ดาราณี อนันตพงศ์
ภาควิชา : โสต ศอ นาสิกวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 14/02/2023

หลังจากเรียนจบบทเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้ทราบถึงการฝึกหายใจที่ถูกวิธี และสัมพันธ์ต่อการใช้เสียง

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”