ฝากครรภ์สำคัญอย่างไร

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  07:22 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : รศ. นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท์
  ภาควิชา : หัวหน้าฝ่ายสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
  วันที่เผยแพร่ : 26/05/2022

  การฝากครรภ์สำคัญอย่างไร เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แม่ว่าเด็กในครรภ์นั้นจะปลอดภัยสมบูรณ์ และแม่ปลอดภัยมีสุขภาพแข็งแรงดี

  ในการฝากครรภ์ก็จะมีกระบวนการค้นหาว่าคุณแม่มีความเสี่ยงอะไรบ้าง เช่น โรคติดเชื้อ โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย โครโมโซมผิดปกติ ลูกพิการ รวมถึงภาวะผิดปกติของแม่ขณะตั้งครรภ์ เช่น เบาหวานขณะตั้งครรภ์ อาการครรภ์เป็นพิษ ซึ่งสามารถที่จะตรวจดูและป้องกันเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ได้

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”