ฝากครรภ์สำคัญอย่างไร

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
7m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท์
ภาควิชา : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 26/05/2022

การฝากครรภ์สำคัญอย่างไร เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แม่ว่าเด็กในครรภ์นั้นจะปลอดภัยสมบูรณ์ และแม่ปลอดภัยมีสุขภาพแข็งแรงดี

ในการฝากครรภ์ก็จะมีกระบวนการค้นหาว่าคุณแม่มีความเสี่ยงอะไรบ้าง เช่น โรคติดเชื้อ โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย โครโมโซมผิดปกติ ลูกพิการ รวมถึงภาวะผิดปกติของแม่ขณะตั้งครรภ์ เช่น เบาหวานขณะตั้งครรภ์ อาการครรภ์เป็นพิษ ซึ่งสามารถที่จะตรวจดูและป้องกันเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ได้

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”