กินอย่างไรให้ปลอดโรค

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  08:12 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : อ. พญ.สกุณี ภระกูลสุขสถิตย์
  ภาควิชา : เวชศาสตร์ครอบครัว
  วันที่เผยแพร่ : 26/05/2022

  รู้จักความสำคัญของอาหาร เพราะร่างกายของคนเราในแต่ละช่วงวัย แต่ละวันนั้นสำคัญ การเลือกและหลีกเลี่ยงอาหารบางประเภทเพื่อลดการเกิดโรคต่างๆรวมถึงการดูแลสุขภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างเหมาะสม

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”