กินอย่างไรให้ปลอดโรค

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
8m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. พญ.สกุณี ภระกูลสุขสถิตย์
ภาควิชา : เวชศาสตร์ครอบครัว
วันที่เผยแพร่ : 26/05/2022

รู้จักความสำคัญของอาหาร เพราะร่างกายของคนเราในแต่ละช่วงวัย แต่ละวันนั้นสำคัญ การเลือกและหลีกเลี่ยงอาหารบางประเภทเพื่อลดการเกิดโรคต่างๆรวมถึงการดูแลสุขภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างเหมาะสม

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”