การเก็บเสมหะส่งตรวจด้วยวิธี Induced sputum

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
8m
Level : Beginner
วิทยากร : พว.กาญจนาภรณ์ นาคก้อน
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 03/10/2023

At the end of the course, participants should be able to collect an adequate sample of secretion for diagnosis

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”