Introduction to fungal infection

  0

  0.0 (0 rating)
  2 lessons
  52:21 นาที
  วิทยากร : อ. ดร. พญ.กรวลี มีศิลปวิกกัย
  ภาควิชา : จุลชีววิทยา
  วันที่เผยแพร่ : 28/09/2022

  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ เชื่อราที่จำเป็นทางการแพทย์ ภาพรวมแนวทางการวินิจฉัยโรคที่เกิดจากเชื่อราและการแยกประเภทเชื้อราที่พบบ่อยในทางการแพทย์ จากลักษณะที่พบในสิ่งส่งตรวจและการเพาะเชื้อ

  โค้ดส่วนลด

  ราคา199บาท
  ราคา199บาท

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”