KCMH The doCOVmentary I ตรวจเชื้อโควิดรู้ผลฉับไว

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  04:40 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : นายบุญชัย นิตยสุภาภรณ์ , นางสาวฉวี ฤาชาพันธ์ , อ. นพ.ไตรรัตน์ จันทรัตนา , นายชัญญ เกรียงไกวัล , นางสาวอรวรรณ นิลวงศ์ , ศ. พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์
  ภาควิชา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  วันที่เผยแพร่ : 26/05/2022

  “ในวิกฤติก็มีโอกาส ทำให้พวกเรารักกันมากขึ้น เราก็พยายามทำทุกอย่าง เพื่อจะให้หมอได้ผลการตรวจเร็วที่สุด”

  ศ.พญ. ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ ฝ่ายจุลชีววิทยา

  ฝ่ายจุลชีววิทยา และฝ่ายรังสีวิทยา กลจักรสำคัญที่ขับเคลื่อนการรักษา

  จาก pandemic..สู่ endemic

  จากโรคอุบัติใหม่…สู่โรคประจำฤดูกาล

  ย้อนรอยการต่อสู้วิกฤติโควิด-19 ของชาวจุฬาลงกรณ์ ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

  เจาะลึกบันทึกภารกิจแห่งมวลมนุษยชาติ ผ่าน KCMH The doCOVmentary

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”