KCMH The doCOVmentary I COVID SUPPORT TEAM

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
4m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. นพ.พร ทิสยากร , พญ.ณัฎฐิยา ตันติศิริวัฒน์ , พญ.ฑิมภ์พร วิทูรพงศ์
ภาควิชา : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันที่เผยแพร่ : 26/05/2022

“ถ้าลองจินตนาการ เราที่อายุมากแล้ว มีโรคประจำตัว แล้วติดโควิด ก็กระตุ้นให้เกิดความกลัวความเครียดมหาศาล จิตแพทย์ก็จะเข้าไปดูแลตรงนี้”

- อ.นพ.พร ทิสยากร ฝ่ายจิตเวชศาสตร์

“การฟื้นฟูสมรรถภาพแม้จะไม่ได้ทำให้โควิด-19 หายเร็วขึ้น แต่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้คนไข้ฟื้นตัวได้เร็ว”

- อ.พญ.ฑิมภ์พร วิทูรพงศ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู

จาก pandemic..สู่ endemic

จากโรคอุบัติใหม่…สู่โรคประจำฤดูกาล

ย้อนรอยการต่อสู้วิกฤติโควิด-19 ของชาวจุฬาลงกรณ์ ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

เจาะลึกบันทึกภารกิจแห่งมวลมนุษยชาติ ผ่าน KCMH The doCOVmentary

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”