รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง Choices of Anti-Hypertensive Agents

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
18m
Level : Beginner
วิทยากร : ศ. พญ.ทรงขวัญ ศิลารักษ์
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 02/01/2024

รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง

Choices of Anti-Hypertensive Agents

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”