รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง Diagnosis and classification of hypertension

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
16m
Level : Beginner
วิทยากร : ศ. นพ.อภิชาต สุคนธสรรพ์
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 21/11/2023

รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง
Diagnosis and classification of hypertension

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”