รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง Endocrine Hypertension

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
32m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. นพ.สารัช สุนทรโยธิน
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 26/12/2023

รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง
Endocrine Hypertension

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”