รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง Evaluation for Secondary Hypertension

0

4.5 (1 rating)
1 lessons
43m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. นพ.วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 19/12/2023

รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง

Evaluation for Secondary Hypertension

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”