รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง Evaluation of Hypertensive Patients

0

1.5 (1 rating)
1 lessons
18m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. นพ.วิชัย เส้นทอง
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 12/12/2023

รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง

Evaluation of Hypertensive Patients

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”